• :: handbook download » คู่มือ Photoscape » ทำ watermark ด้วย PhotoScape
    ทำ watermark ด้วย PhotoScape         เป็นการทำภาพแบบภาพลายน้ำ ด้วยวิธีง่าย และกับโปรแกรมง่ายๆ อย่าง PhotoScape การทำภาพลายน้ำในความหมายนี้ คือการสร้างภาพแสดงความเป็นเจ้าของ หรือที่เรียกกันว่าการใส่เครดิตให้ภาพถ่าย อาจจะเป็นข้อความ หรือรูปภาพ โลโก้ หรือสัญลักษณ์อื่นๆ ให้คนอื่นรู้ว่าภาพนี้เป็นงานของเรา
         โปรแกรมที่ทำภาพ watermark มีมากมาย  แต่เราอยากให้ท่านได้รู้จักและใช้งาน PhotoScape    เมนูอาหาร