• :: handbook download » คู่มือ โปรแกรมต่าง ๆ » คู่มือ Photoshop 7.0
  คู่มือ Photoshop 7.0  เก่าหน่อยแต่ก็ใช้ได้ดี รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ใช้งานง่ายที่สุดครับ ขอขอบคุณผู้จัดทำที่ทำคู่มือดี ๆ ให้เราได้ใช้ครับ ขออนุญาตคัดลอกข้อมูลบางส่วนมาให้อ่าน นอกนั้น ให้ท่าน ดาวน์โหลดไปอ่านเพิ่มเติมครับ
  Adobe Photoshop 7.0 คืออะไร
   Adobe Photoshop 7.0 เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่รวบรวมเครื่องมือสำหรับตกแต่งภาพประสิทธิภาพสูง เพื่อการทำงานระดับมาตรฐานสำหรับนักออกแบบมืออาชีพที่ต้องการสร้างสรรค์งานกราฟิกที่โดดเด่น ทั้งงานที่ใช้บนเว็บและงานสิ่งพิมพ์
  พื้นที่การทำงาน (Work Area)
   Work Area หรือพื้นที่การทำงานของโปรแกรม Adobe Photoshop จะประกอบด้วยเครื่องมือสำหรับการตกแต่งไฟล์ภาพต่าง ๆ ดังนี้
  1. Menu bar คือส่วนที่แสดงชื่อเมนูต่างๆ ของโปรแกรม
  2. Toolbox คือส่วนของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการสร้างชิ้นงานหรือตกแต่งภาพ
  3. Tool options bar คือส่วนที่กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่เลือกจาก Toolbox
  4. Palettes คือส่วนที่ใช้ตรวจสอบและกำหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ให้กับรูปภาพ
  5. Status bar คือส่วนที่แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของชิ้นงาน เช่น ขนาดของมุมมองรูปภาพ ขนาดของไฟล์ คำแนะนำการใช้งานของอุปกรณ์ที่เลือกจาก Toolbox  เมนูอาหาร